لیست اخبار صفحه :1
بازدید ریاست دانشگاه ، نماینده مردم شهرستان های شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان از بیمارستان امام رضا (ع) شفت
بازدید ریاست دانشگاه ، نماینده مردم شهرستان های شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان از بیمارستان امام رضا (ع) شفت

بازدید ریاست دانشگاه ، نماینده مردم شهرستان های شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان از بیمارستان امام رضا (ع) شفت

بازدید ریاست دانشگاه ، نماینده مردم شهرستان های شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان از بیمارستان امام رضا (ع) شفت

آخرین بروز رسانی : 1402/03/17 16:51