مراجعه کننده محترم در تمامی مراحل پذیرش و ترخیص حتما کارت ملی بیمار را همراه داشته باشید
مدارک لازم جهت پذیرش
1-دستور بستری که می تواند توسط پزشک در مانگاه یا مطب باشد(دستور بستری از مطب باید توسط پزشکی که شاغل در مرکز می باشد نوشته شود)
2-اصل دفترچه بیمه بهمراه فتوکپی صفحه اول. باید توجه داشت دفترچه بیمه بالای سر بیمار جهت کنترل نماینده بیمار باقی بماند .
3-فتوکپی شناسنامه یا کارت ملی
4- پس از تعیین وقت قبلی جهت بستری ، بیمار هنگام مراجعه ممکن است با مشکل عدم بستری مواجه گردد که این امر به علت پذیرش بیماران اورژانس و در نتیجه نبود تخت خالی و یا نبود پزشک به علت وقایع پیش بینی نشده و یا سایر موارد باشد لذا خواهشمند است در چنین مواردی نهایت همکاری با بیمارستان را داشته باشید.
5-در صورتی که بیمار بستری به سن قانونی نرسیده باشد و یا در شرایط روحی و جسمی نابالغ باشد، پدر با همراه داشتن شناسنامه خود و فرزند و در صورتی که که قیوم شخصی غیر از پدر باشدعلاوه بر شناسنامه باید سند قیومیت را همراه داشته باشد.
6- در هنگام بستری حتما" داروهای مصرفی خود را در جهت اطلاع پزشک و کارکنان به همراه داشته باشید.
7-پس از دریافت برگه بستری به پذیرش مراجعه، تا نوبت بستری داده شود.

روال پذیرش در بیمارستان امام رضا (ع) شفت
بیماران بر حسب نوع مراجعه به مرکز به سه دسته تفسیم می شوند:
1-بیماران اورژانس
2-بیماران سرپائی
3-بیماران معرفی شده از مطب یا درمانگاه
روال مراجعه این افراد به شرح زیر است:
1-بیماران اورژانس
پس ار مراجعه به اورژانس بیمارستان بر حسب نیاز بیمار،معالجات به دو صورت سرپائی یا بستری به بخش های بیمارستان انجام می شود.
2-بیماران سرپائی
این بیماران ابتدا به بخش اسکرین(معاینه اولیه)مراجعه می کنند پس از ویزیت و گرفتن دارو ترخیص می شوند ویابرای مراقبت بیشتر به اورژانس منتقل می شوند.
3-بیماران معرفی شده از مطب یا درمانگاه
بیماران میتوانند با تماس با سامانه گویا 24 ساعته نوبت دهی تلفی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با شماره 4401 یا از سایت nobat.gums.ac.ir  اقدام به اخذ نوبت برای درمانگاه تخصصی اقدام فرمایند
 

آخرین بروز رسانی : 1401/03/05 13:16