شرح وظایف مددکاری 

1. ویزیت روزانه بخش‌های بیمارستانی با هدف موردیابی و پیگیری‌های لازم

 

2.  مصاحبه با بیمار و خانواده وی جهت بررسی و ثبت در فرم گزارش مددکاری اجتماعی

 

3. ارزیابی و اولویت‌بندی نیازهای عاطفی، روانی-اجتماعی و بررسی سیستم‌ها و شبکه‌های حمایتی بیماران

 

4. ارائه خدمات مشاوره‌ای به بیمار و خانواده بیماران سرپایی و بستری

 

5. همکاری با سایر اعضای تیم درمان جهت تسریع فرایند درمان

 

6. تسهیل در برقراری ارتباط موثر و بهینه بین بیمار، خانواده و مرکز درمانی به منظور بهبود روند درمان

 

7. شناسایی بیماران خاص و صعب‌العلاج و انجام اقدامات حمایتی برای آن‌ها

 

8. بررسی و انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه لازم مربوط به موارد خاص (اعم از کودک‌آزاری، افراد فاقد همراه ، بیماران مجهول الهویه و..)

 

9. ارتباط و جلب همکاری با منابع اجتماعی موجود در جامعه (دولتی و غیردولتی) و بهره‌گیری از آنان به نفع بیماران و خانواده آنان

 

10. بازدید منزل بیماران در صورت ضرورت بنا به تشخیص مسئول واحد مددکاری اجتماعی

 

11. بررسی وضعیت مالی بیماران و اعلام نظر تخصصی با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و منابع موجود در جهت تسهیل پرداخت هزینه‌های درمانی

 

12. تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران و درج در پرونده های بیماران

 

13. ارائه خدمات اجتماعی به بیمار و خانواده‌های آنان با استفاده از ابزارهای حرفه‌‌ای (مصاحبه، مشاهده، بازدید منزل)

 

14. هماهنگی جهت ترخیص بیمار و  در صورت نیاز پیگیری‌های پس از ترخیص

 

15. حضور فعال در کمیته‌های بیمارستانی

 

16. ورود به حوزه ی اعتباربخشی سنجه های مربوط به حقوق گیرنده ی خدمت

 

17. شرکت در دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و جلسات و همایش‌های مرتبط

 

18. اخذ مجوز جهت برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت

 

19. همکاری در ارائه خدمات روانی اجتماعی در مواقع بحران‌های طبیعی و اجتماعی نظیر سیل، زلزله، جنگ و...

 

20. ارائه گزارش‌های ماهیانه، فصلی، سالیانه به مددکاری اجتماعی ستاد دانشگاه و ....

 

مسئول واحد : سارا محمدی    کارشناس مددکاری اجتماعی 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 22:38