بیمارستان امام رضا (ع) شفت با 64 تخت مصوب در سال 1393 در شهر شفت تاسیس شده و هم اکنون با 28 تخت فعال در حال ارائه خدمات درمانی است.این بیمارستان دارای بخش های اورژانس ،داخلی ، اطفال ، CCU (فعال) ، جراحی ، زنان و زایمان (غیرفعال )، دیالیز و درمانگاه تخصصی (پوست ،داخلی، اطفال ، زنان ، قلب و عروق ،اعصاب وروان، ارولوژی و ... ) می باشد .

همچنین این بیمارستان شامل واحدهای پاراکلینیکی آزمایشگاه ، رادیولوژی ، سونوگرافی وداروخانه می باشد . اتاق عمل این بیمارستان نیز در سال 1397 افتتاح شد . 
هم اکنون این مرکز با فعالیت هیئت مدیره متشکل از ریاست بیمارستان آقای دکتر صائب مدرسی – مدیر داخلی آقای شجاع ستوده جیردهی - مدیر خدمات پرستاری سرکار خانم حمیده رضایی و با بیش از 108 نیروی انسانی شامل 13 پزشک متخصص (قلب و عروق ، داخلی، زنان ، ارولوژی، بیهوشی، اعصاب وروان ، اطفال، پوست و رادیولوژیست) 10 پزشک عمومی، نیروی واحد سازمانی (پرستار، ماما، هوشبری ، کاردان اتاق عمل )، نیروی پیراپزشکی ، نیروی اداری و نیروی پشتیبانی (نقلیه، خدمات، نگهبانی و ...) در حال ارائه خدمات بهداشتی درمانی به کلیه مردم شریف منطقه می باشد.
 

آخرین بروز رسانی : 1401/02/28 12:01