معرفی واحد مراقبت در منزل

 

تلفن داخلی: 119

 

شرح وظایف واحد مراقبت در منزل

برنامه ریزی جهت آشناسازی بیماران بستری و خانواده آن ها با امکانات و مزایای مراقبت در منزل

برگزاری جلسات هماهنگی در سطح بیمارستان  و بخش های درمانی جهت توسعه مراقبت در منزل

آشناسازی تمامی کادر درمانی با فرایندهای ارائه خدمات  و مراقبت های پرستاری در منزل

ارائه آموزش های لازم جهت مراقبت در منزل به بیماران واجد شرایط و خانواده آن ها

شناسایی مراکز فعال در سطح منطقه و شهرستان

تبیین فرایند معرفی بیمار جهت دریافت خدمات مراقبت در منزل

رضایت سنجی از بیماران معرفی شده به مراکز

 

 دستورالعملهای مراقبت در منزل : 

 /uploads/old/Contents/asset127/arinnameh home care.pdf

 /uploads/old/Contents/asset127/dastoramaltasisv.pdf

/uploads/old/Contents/asset127/formerja.pdf 

/uploads/old/Contents/asset127/formerjabemarakezmoshavere.pdf 

/uploads/old/Contents/asset127/nemonegarardadbimarestanvamarkaz.pdf 

/uploads/old/Contents/asset127/nemonegarardadpezeshkvamarkaz.pdf 

/uploads/old/Contents/asset127/sharhvasayef home care.pdf 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 22:37