بازدید تیم ارزیابی وزارت بهداشت و درمان کشور از بیمارستان امام رضا (ع)شفت

بازدید تیم ارزیابی وزارت بهداشت و درمان کشور از بیمارستان امام رضا (ع)شفت

بازدید تیم ارزیابی وزارت بهداشت و درمان کشور از بیمارستان امام رضا (ع)شفت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام رضا (ع) شفت تیم ارزیابی اعتباربخشی وزارت بهداشت ودرمان کشور در تاریخ های 31ازدیبهشت واول خرداد 1401   از تک تک واحد ها وبخش های محتلف  بیمارستان بر اساس سنجه های استاندارد اعتباربخشی بازدید بعمل اوردند

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

تعداد نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 1401/03/01 08:33