بیانیه ماموریت (رسالت) :

بیمارستان عمومی دولتی امام رضا(ع)شهرستان شفت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بهره مندی از تسهیلات تشخیصی، درمانی پیشرفته وپرسنل توانمند به ارائه خدمات تشخیصی، مراقبتی و درمانی ایمن با برترین کیفیت به مراجعان و کارکنان با حفظ کرامت انسانی است و رعایت حقوق گیرندگان خدمت وپرسنل را سر لوحه کار خود قرار داده است.

ارزشها :

در مسیر اجرای طرح تحول نظام سلامت به اصول و ارزشهای ذیل معتقدیم:

- رعایت حقوق بیمار وکارکنان

- نظم وانظباط اداری

- مسئولیت پذیری

- آموزش محوری و مهارت آموزی

- احترام به ارزشها و عقاید بیمار و کارکنان

- شایسته سالاری

بیانیه چشم انداز

بیمارستان امام رضا(ع) شفت بر آنست تا با استعانت از خداوند متعال و به پشتوانه نیروی ماهر و استفاده از تکنولوژی پیشرفته بعنوان برترین بیمارستانهای دولتی غرب وشمال غرب گیلان شناخته شود.

آخرین بروز رسانی : 1400/06/06 16:02