دیالیز

مسئول بخش

 

دکتر عالیه جدی نیا 

سرپرستار بخش

خانم شهره شکوری

تلفن داخلی

 

135
 

توضیحات

این بخش دارای 6 تخت و 6 دستگاه فعال می باشد

آخرین بروز رسانی : 1401/02/31 09:48