درمانگاه
 

مسئول فنی بخش:

 

دکتر صائب مدرسی
 

سرپرستار بخش:

 

خانم بهناز رفیع زاده
 

تلفن داخلی:

121

تعداد تخت فعال:

-

توضیحات:

درمانگاه تخصصی بیمارستان امام رضا(ع) شفت روزهای شنبه الی پنجشنبه ، هرهفته ازساعت 14-8 بجزء ایام تعطیل دایر بوده و پزشکان متخصص داخلی، اطفال ، اعصاب و روان ، زنان ، ارولوژی ،جراح عمومی ، گوش حلق بینی ، چشم پزشکی طبق برنامه و بانوبت ازبیماران ویزیت مینمایند.

 

آخرین بروز رسانی : 1401/02/27 14:55