داروخانه

مسئول فنی داروخانه

 

دکتر نگار وفادار
 

تلفن داخلی

107

شرح وظایف

 ارائه کلیه داروها و لوازم مورد نیاز بخش های مختلف بیمارستان ونظارت بر نحوه استفاده آنها

آخرین بروز رسانی : 1401/02/27 14:55