خدمات رفاهی: 

نماز خانه :


نمازخانه بیمارستان ، در ساعات شرعی جهت انجام فرایض دینی دایر می باشد.

سلف سرویس: 

در طبقه همکف ساختمان واقع گردیده که مورد استفاده پرسنل قرار می گیرد. همراهان بیمار نیز می توانند جهت صرف غذا به سلف سرویس مراجعه نمایند.

  

سالن کنفرانس بیمارستان : 

 

جهت برگزاری کنفرانسهای علمی - آموزشی ، تخصصی ، عمومی و تشکیل جلسات گروه ها و انجمن های پزشکی در طبقه سوم واقع گردیده است

آخرین بروز رسانی : 1401/03/01 04:40