تعرفه های سال 1398 بیمارستان امام رضا(ع) شفت

ردیف

شرح موارد

تعرفه(ریال)

1

ویزیت عمومی

198.000

2

ویزیت متخصص

230,000

 

تخت ccu 31.107.000

4

تخت روز 

24.347.000

5

تعرفه(K) فنی خدمات 

135900

6

تعرفه(K) بیهوشی

135900

7

تعرفه(K) جراحی

135900

8

نوار قلب

96,880

9

سونداژ

95,200

10

ویزیت روز اول

1.729.200

11

ویزیت روز ترخیص

943.200

12

ویزیت روز دوم و بعد...

1.414.800

آخرین بروز رسانی : 1401/02/27 14:56