رادیولوژی

مسئول فنی بخش

 

دکتر ربابه غلامی

تلفن داخلی

 

108

 

شرح وظایف

 

عکس برداری از بیماران سرپایی وبستری طبق

دستور پزشک معالج انجام میگیرد

 
آخرین بروز رسانی : 1401/02/31 19:50