مراجعه کننده محترم در تمامی مراحل پذیرش و ترخیص حتما کارت ملی بیمار را همراه داشته باشید


روال ترخیص در بیمارستان امام رضا (ع) شفت
-دستور ترخیص از سوی پزشک معالج
-جمع بندی پرونده توسط بخش
-تنظیم لیست دارو وتجهیزات و ارسال آن به داروخانه جهت اخذ پرینت
-ساماندهی مدارک آزمایشگاه جهت اخذ پرینت
-کنترل سایر مدارک مرتبط با ترخیص در پرونده از جمله رادیولوژی،سونوگرافی، اکو، تست ورزش،خلاصه پرونده
-کنترل مدارک بیمه ای بیمار
-ارسال به واحد ترخیص
-تسویه حساب
-برگه ترخیص
 

آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 22:41