بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان امام رضا (ع) شفت

 تامین اجتماعی

سلامت (خدمات درمانی)

نیروهای مسلح

این مرکز با بیمه های تامین اجتماعی و بیمه سلامت (خدمات درمانی) و بیمه نیروهای مسلح ، حوادث ترافیکی ماده 92 تصادفات در صورت داشتن مدارک لازم ،قراداد داشته و مددجویان و بیماران میتوانند از مزایای آن بهره مند باشند.

آخرین بروز رسانی : 1400/06/06 16:02